// // //

Клин для разжима обложек C-BIND (Atlas300 / MB300)

3796,00 руб.
Клин для разжима обложек C-BIND к переплетным аппаратам Opus Metalbind Atlas300 и MB300